Ugdymo turinio atnaujinimas

Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) Tikslas – užtikrinti aukštesnę bendrojo ugdymo kokybę. Sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui pasiekti aukštesnį rezultatą, suteikiant tvirtus ir tvarius žinių pagrindus, dalykų turiniu ugdant kompetencijas.

Komandų savivaldybėse misija:

  • atlikti vietos išteklių ir galimybių analizę bei pasirengti dirbti pagal atnaujintas BP;
  • parengti savivaldybės veiksmų ir priemonių planą, skirtą sėkmingai pasiruošti atnaujintų BP diegimui;
  • kartu su mokyklų bendruomenėmis ieškoti geriausių sprendimų / susitarimų, kaip, panaudojant vietos socialinį ir kultūrinį potencialą, atnaujintą turinį įgyvendinti pamokose;
  • telkti mokyklų vadovus ruoštis ugdymo proceso iššūkiams, strategiškai skiriant dėmesį mokinio kompetencijų ugdymui mokomuoju dalyku;
  • telkti ir įgalinti savivaldybės mokytojus, jog profesiniuose tinkluose ruoštųsi tobulinti dalykines ir profesines kompetencijas, kurių reikia taikant atnaujintas BP;
  • sistemingai teikti informaciją apie UTA vyksmą.

Mokykla 2030

Nacionalinė švietimo agentūra | Facebook

Kompetencijos

Bendrųjų programų projektai

Ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimo Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2021–2024 metų priemonių planas