Teisės aktai

Data Nr. Pavadinimas
2004-12-23 T2-413
Dėl lėšų skyrimo
2004-12-23 T2-412
Dėl negrąžintinos subsidijos skyrimo iš Kaimo plėtros fondo
2004-12-23 T2-411
Dėl subsidijos skyrimo iš Kretingos rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo
2004-12-23 T2-410
Dėl Privatizavimo fondo lėšų panaudojimo
2004-12-23 T2-409
Dėl rajono privatizavimo objektų sąrašo papildymo
2004-12-23 T2-408
Dėl atleidimo nuo žemės ir žemės nuomos mokesčių
2004-12-23 T2-407
Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių ir etatų skaičiaus nustatymo metodikos
2004-12-23 T2-406
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės medicinos įrangos ir technologijų atnaujinimo 2005-2009 m. programos
2004-12-23 T2-405
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-08-26 sprendimo Nr.T2-266 dalinio pakeitimo
2004-12-23 T2-404
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-04-19 sprendimo Nr.T2-102 dalinio pakeitimo ir papildymo
2004-12-23 T2-403
Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo
2004-12-02 T2-402
Dėl detaliojo plano tvirtinimo
2004-12-02 T2-401
Dėl atleidimo nuo žemės ir žemės nuomos mokesčių
2004-12-02 T2-400
Dėl įpareigojimo Viešojo pirkimo komisijai
2004-12-02 T2-399
Dėl J. Mažeikos atleidimo iš Kretingos rajono Kūlupėnų M.Valančiaus pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų
2004-12-02 T2-398
Dėl Lietuvos tūkstantmečio ir Kretingos miesto savivaldos 400-ųjų metinių minėjimo Kretingos rajone organizacinio komiteto tvirtinimo
2004-12-02 T2-397
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-09-30 sprendimo Nr.T2-335 dalinio pakeitimo
2004-12-02 T2-396
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003 11 27 sprendimo Nr.T2-324 papildymo
2004-12-02 T2-395
Dėl pavedimo Savivaldybės administracijos direktoriui bei Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003-11-27 sprendimo Nr.T2-329 pripažinimo netekusiu galios
2004-12-02 T2-394
Dėl Kretingos rajono tarybos 1998-10-29 sprendimo Nr.82 1 priedo dalinio pakeitimo
2004-12-02 T2-393
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-08-26 sprendimo Nr.T2-297 dalinio pakeitimo
2004-12-02 T2-392
Dėl turto perdavimo
2004-12-02 T2-391
Dėl turto perdavimo
2004-12-02 T2-390
Dėl radijo ryšio įrangos priėmimo
2004-12-02 T2-389
Dėl piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) skyrimo ir mokėjimo tvarkos 67 punkto pakeitimo
2004-12-02 T2-388
Dėl kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių bei turistinės stovyklos paslaugų teikimo pažymėjimo išdavimo tvarkos tvirtinimo
2004-12-02 T2-387
Dėl leidimų prekiauti civilinėmis pirotechnikos priemonėmis išdavimo ir civilinių pirotechnikos priemonių naudojimo tvarkos tvirtinimo
2004-12-02 T2-386
Dėl priėmimo į Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programas vykdančias mokyklas tvarkos tvirtinimo
2004-12-02 T2-385
Dėl vaikų priėmimo į Kretingos rajono ikimokyklinio ugdymo programas vykdančias mokyklas tvarkos tvirtinimo
2004-12-02 T2-384
Dėl mokinių priėmimo į Kretingos rajono bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos tvirtinimo
2004-12-02 T2-383
Dėl administracinio pastato Grūšlaukės k. rekonstrukcijos projekto
2004-12-02 T2-382
Dėl projekto „Į klientą orientuotos paslaugų sistemos plėtra Kretingos socialinių paslaugų centre“
2004-12-02 T2-381
Dėl negrąžintinos subsidijos skyrimo iš Kaimo plėtros fondo
2004-12-02 T2-380
Dėl Kretingos rajono savivaldybės įmonės „Knyga“ struktūros ir išlaidų darbo užmokesčiui nustatymo
2004-12-02 T2-379
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-01-29 sprendimo Nr.T2-32 dalinio pakeitimo
2004-12-02 T2-378
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-01-29 sprendimo Nr.T2-31 dalinio pakeitimo
2004-12-02 T2-377
Dėl sveikatinimo programų ir jų sąmatų tvirtinimo
2004-12-02 T2-376
Dėl etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programos tvirtinimo
2004-12-02 T2-375
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. sausio 29 d. sprendimo Nr.T2-5 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, eilės sudarymo“ dalinio pakeitimo ir papildymo
2004-12-02 T2-374
Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2005 metų fiksuotų pajamų mokesčio dydžių patvirtinimo
2004-12-02 T2-373
Dėl lėšų skyrimo ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-10-28 sprendimo Nr.T2-343 dalinio pakeitimo
2004-12-02 T2-372
Dėl 2005 metų viešųjų darbų programos tvirtinimo
2004-12-02 T2-371
Dėl Kretingos darbo biržos 2005 metų veiklos programos tvirtinimo
2004-11-11 T2-370
Dėl savivaldybės mero pavaduotojo atleidimo iš pareigų
2004-10-28 T2-369
Dėl sutikimo perimti turtą
2004-10-28 T2-368
Dėl pritarimo projektui „Dienos veiklos centro Salantų padalinio įkūrimas“
2004-10-28 T2-367
Dėl valstybės tarnautojų vertinimo komisijos sudarymo
2004-10-28 T2-366
Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo susitarimą su Klaipėdos apskrities valstybine mokesčių inspekcija
2004-10-28 T2-365
Dėl detaliojo plano Šašaičių k., Kretingos r. sav., rengimo
2004-10-28 T2-364
Dėl detaliojo plano Žiogelių k., Kretingos r. sav., rengimo
2004-10-28 T2-363
Dėl detaliojo plano Teresiečių g., Kretingos m., rengimo
2004-10-28 T2-362
Dėl detaliojo plano tvirtinimo
2004-10-28 T2-361
Dėl detaliojo plano tvirtinimo
2004-10-28 T2-360
Dėl detaliojo plano tvirtinimo
2004-10-28 T2-359
Dėl detaliojo plano Vytauto g.112, Kretingos m., tvirtinimo
2004-10-28 T2-358
Dėl negrąžintinos subsidijos skyrimo iš Kaimo plėtros fondo
2004-10-28 T2-357
Dėl Kretingos rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo paskirstymo
2004-10-28 T2-356
Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos
2004-10-28 T2-355
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2002-12-12 sprendimo Nr.215 dalinio pakeitimo
2004-10-28 T2-354
Dėl sutikimo perimti turtą
2004-10-28 T2-353
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003-04-17 sprendimo Nr.T2-94 ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-04-19 sprendimo Nr.T2-106 dalinio pakeitimo
2004-10-28 T2-352
Dėl 2004 metų IV-ojo ketvirčio Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų sąmatos tvirtinimo
2004-10-28 T2-351
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-08-26 sprendimo Nr.T2-273 dalinio pakeitimo
2004-10-28 T2-350
Dėl įgaliojimo kontroliuoti keleivinį kelių transportą
2004-10-28 T2-349
Dėl lėšų skyrimo
2004-10-28 T2-348
Dėl priedo darbuotojams už tiesioginį darbą su invalidais
2004-10-28 T2-347
Dėl piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) skyrimo ir mokėjimo tvarkos tvirtinimo
2004-10-28 T2-346
Dėl leidimo Kretingos miesto seniūnijai vykdyti komunalinius darbus
2004-10-28 T2-345
Dėl atstovavimo ir balsavimo UAB Kretingos šilumos tinklų neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime
2004-10-28 T2-344
Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo
2004-10-28 T2-343
Dėl lėšų skyrimo
2004-09-30 T2-342
Dėl Kretingos rajono Salantų meno mokyklos direktorės S.Piluckienės tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo
2004-09-30 T2-341
Dėl Kretingos rajono atvirų sporto aikštelių renovacijos ir naujų įrengimo 2004-2008 metų programos tvirtinimo
2004-09-30 T2-340
Dėl leidimo įsigyti lengvąjį automobilį
2004-09-30 T2-339
Dėl Kretingos rajono kultūros ir meno tarybos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo
2004-09-30 T2-338
Dėl komisijų rajono gyventojų užimtumo 2005 m. programai rengti sudarymo
2004-09-30 T2-337
Dėl 2005 m. viešųjų darbų pobūdžio nustatymo
2004-09-30 T2-336
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2000-09-28 sprendimo Nr.190 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos skyrių, tarnybų, savivaldybės įmonių, įstaigų ir seniūnijų teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios ir kainų už dokumentų kopijų parengimą ir kopijavimo paslaugas nustatymo
2004-09-30 T2-335
Dėl Kretingos suaugusiųjų mokymo centro projekto „Profesinis informavimas ir mokymosi visą gyvenimą nuostatos įgyvendinimas“
2004-09-30 T2-334
Dėl širdies ir kraujagyslių profilaktikos ir kontrolės 2004 - 2005 m. programos ir jos sąmatos UAB „Kretingos šeimos medicinos centre“ tvirtinimo
2004-09-30 T2-333
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro Vydmantų ambulatorijos statybos
2004-09-30 T2-332
Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kartenos seniūnijos Minijos potvynių prevencijos sistemos statybos projekto galimybių studijos parengimo
2004-09-30 T2-331
Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kūlupėnų seniūnijos pastato Mokyklos g. 7, Kūlupėnai, rekonstrukcijos techninės dokumentacijos parengimo
2004-09-30 T2-330
Dėl detaliojo plano Žibininkų k., Kretingos r. sav., tvirtinimo
2004-09-30 T2-329
Dėl detaliojo plano Pryšmančių k., Kretingos r. sav., rengimo
2004-09-30 T2-328
Dėl detaliųjų planų rengimo
2004-09-30 T2-327
Dėl detaliojo plano Rūdaičių k., Kretingos r. sav., rengimo
2004-09-30 T2-326
Dėl detaliojo plano Kašučių k., Kretingos r. sav., rengimo
2004-09-30 T2-325
Dėl detaliojo plano teritorijos raidos programos tvirtinimo
2004-09-30 T2-324
Dėl detaliojo plano teritorijos raidos programos tvirtinimo
2004-09-30 T2-323
Dėl detaliojo plano teritorijos raidos programos tvirtinimo
2004-09-30 T2-322
'Dėl detaliojo plano teritorijos raidos programos tvirtinimo
2004-09-30 T2-321
Dėl teritorijos atliekų priėmimo ir kompostavimo aikštelei įrengti detaliojo plano rengimo
2004-09-30 T2-320
Dėl nekilnojamojo daikto nurašymo
2004-09-30 T2-319
Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos
2004-09-30 T2-318
Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų privatizavimo
2004-09-30 T2-317
Dėl rajono privatizavimo objektų sąrašo papildymo
2004-09-30 T2-316
Dėl pritarimo savivaldybės turto ir valstybės turto 2003 m. ataskaitoms
2004-09-30 T2-315
Dėl Kretingos rajono Pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatų, Kretingos rajono Pedagoginės psichologinės tarnybos teikiamų paslaugų įkainių nustatymo metodikos, etatų tvirtinimo
2004-09-30 T2-314
Dėl negrąžintinos subsidijos skyrimo iš Kaimo plėtros fondo