Visuomenės informavimas apie numatomą, vieno buto gyvenamojo namo, rekonstravimo projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Ramunių aklg. 3, Kretingos m., kad. Nr. 5634/0007:522.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita/ Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai (7.1.).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

Projektinių pasiūlymų rengėjas Juzefa Karbauskaitė (kvalifikacijos atestatas Nr. 10930, išduotas nuo 2001-12-14), el. p. juzefak@gmail.com, veikianti pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 994536, Šlaito g. 6, Kretingos m., tel. Nr. +370 682 32729.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

M. B.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Savanorių g. 28-8, Kretingos m., tel. Nr. +370 682 32729, darbo dienomis 08:00–16:00.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2021m lapkričio 15 d., el. p. juzefak@gmail.com, tel. Nr. +370 682 32729, Savanorių g. 28-8, Kretingos m.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

2021-11-15, 15:00 val. (nuotoliniu būdu).

Join Zoom Meeting

https://us05web.zoom.us/j/83739531713?pwd=UGtaTk9mN2RYb3FoZmtMdVlTVXdwdz09

Meeting ID: 837 3953 1713

Passcode: 8EMT6P

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Susiję skelbimai