Visuomenės informavimas apie numatomą statinio projektavimą

Statinio projekto pavadinimas:

Vandentiekio tinklų Kretingos m., J. Pabrėžos g. 8 ir 10 pastatams, supaprastintas statybos projektas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Kretingos m., J. Pabrėžos g. Skl. kad. Nr. 5634/7001:23, 5634/0008:700, 5634/0008:876, 5634/7001:171

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Paskirtis: kita

Būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projektuotojas: Aistės Juškevičienės individuali veikla pagal pažymą Nr. 743998; el. paštas: [email protected], tel. +370 606 36632

Projekto vadovė: Aistė Juškevičienė, tel. +370 606 36632

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

kretingos rajono savivaldybės administracija, Savanorių g. 29A, Kretinga LT-97111, Tel. +370 445 51294, El. p.: [email protected]

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Projektinius pasiūlymus galima teikti el. paštu [email protected], telefonu +370 606 36632 darbo dienomis 9-18 val.

Savivaldybės interneto svetainėje https://www.kretinga.lt/skelbimai

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Projektinius pasiūlymus galima teikti iki 2022-09-02 el. paštu [email protected], telefonu +370 606 36632 darbo dienomis 9-18 val.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2022-09-02 15,00 val.

Nuoroda į susirinkimą, Meeting ID: 922 984 5422, Passcode: cQaxB9

Projektiniai pasiūlymai

Brėžinys

Susiję skelbimai