Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypų kadastrinis numeris:

Kretinga, Palangos g. 9, kadastro Nr. 5634/0004:1243

Žemės sklypų esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Naudojimo paskirtis: kita.

Naudojimo būdas: daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai – skirti gyventi trims šeimoms ir daugiau (6.3.).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

Projektinių pasiūlymų rengėjas UAB „A 405“ Bijūnų g. 8, Klaipėda, projekto vadovas Valdas Janulis (kvalifikacijos atestatas Nr. A949, išduotas nuo 2013-06-13), tel. Nr. +370 687 53030, el. p. [email protected]

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

E. S. prekybos įmonė, Vytauto g. 6, Kretingos m.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Bijūnų g. 8, Klaipėdos m., tel. Nr. +370 687 53030, darbo dienomis 08:00–16:00.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2023-02-07, el. p. [email protected], tel. Nr. +370 687 53030, Bijūnų g. 8, Klaipėdos m.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu, 2023-02-07 d. 16:00 val.

Gyvo vaizdo transliacijos nuoroda

Meeting ID: 411 680 6502

Passcode: sTj0SN

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Susiję skelbimai