Visuomenės informavimas apie numatomą, blokuotų daugiabučių gyvenamųjų namų, projektavimą

Visuomenei svarbių statinių projektiniai pasiūlymai

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Kretingos m., Pievų g. 1A, kad. Nr. 5634/0008:495.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita / Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabutis)) pastatai, skirti gyventi trims šeimoms ir daugiau 6.3.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

Valentinas Lucenko (kvalifikacijos atestatas Nr. A 2125, išduotas nuo 2017-10-03), tel. Nr. +370 620 76751, el. p. [email protected], projektinių pasiūlymų rengėjas Valentinas Lucenko (kvalifikacijos atestatas Nr. A 2125, išduotas nuo 2017-10-03), el. p. [email protected], UAB „Danės projektai“, Turgaus g. 37-5, Klaipėdos m., tel. Nr. +370 620 76751, el. p. [email protected].

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

J. M., L.M., L.S., M.S., Kretingos m., Pievų g. 1A, el. p. [email protected], tel. Nr. +370 620 76751.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Klaipėdos m., Turgaus g. 37-5, tel. Nr. +370 620 76751, darbo dienomis 10:00–17:00.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2024-06-05, el. p. [email protected], tel. Nr. +370 620 76751, Klaipėdos m., Turgaus g. 37-5.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Susirinkimas vyks 2024-06-05  15:00 val. nuotoliniu būdu, nuoroda į konferenciją, slaptažodis - 6QyeKM

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Susiję skelbimai