Skelbiamas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metų projektų atrankos konkursas

Kretingos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metų projektams atrinkti bei finansuoti iš valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų. Organizuojamo konkurso tikslas – teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios atkurtų ir palaikytų neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų jų užimtumą, galimybes savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir darbo rinkoje, atrinkti ir finansuoti projektus, skirtus socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimui bendruomenėje.

Bendra Kretingos rajono savivaldybės 2022 metais projektams įgyvendinti planuojama skirti lėšų suma – 76462 Eur. Didžiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma - 23000 Eur, mažiausia – 15000 Eur.

Finansuojamos paslaugos:

  1. neįgaliųjų dienos užimtumas (neįgaliųjų kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas, palaikymas ir atkūrimas; socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir atkūrimas individualiai bei pagalbos sau grupėse; pažintinių funkcijų formavimas; saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas bei palaikymas; užimtumas amatų būreliuose ar klubuose). Teikiama ne neįgaliojo namuose ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį ir ne trumpiau kaip 4 valandas per dieną, o neįgaliems vaikams iki 14 metų – ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį ir ne trumpiau kaip 2 valandas per dieną. Paslauga kasdien turi būti suteikiama ne mažiau kaip 20 procentų planuojamo šios paslaugos metinio paslaugų gavėjų skaičiaus;
  2. individuali paslauga neįgaliajam (palydėjimas, pagalba lankantis įstaigose, pavėžėjimo organizavimas, pagalba priimant sprendimus asmenims su psichine negalia, informacijos suteikimas prieinama forma, mokymas spręsti problemas, kylančias dėl negalios). Teikiama ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį. Individualios pagalbos paslaugą, suderinus su Savivaldybės administracija, galima teikti ir neįgaliesiems, laikinai atvykusiems iš kitos savivaldybės teritorijos;
  3. pagalba atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius (profesinis konsultavimas ir orientavimas, bendrųjų darbo įgūdžių formavimas, ugdymas bei įtvirtinimas, pagalba sprendžiant įsidarbinimo klausimus). Teikiama ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį;
  4. pagalba neįgaliojo šeimos nariams (individuali emocinė, informacinė pagalba šeimos nariams; pagalbos sau ir šeimos paramos grupių organizavimas). Teikiama ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį, jeigu numatoma teikti bent vieną iš 1, 2 ir 3 punktuose nurodytų paslaugų.

Finansavimo prioritetai, už kuriuos, vertinant projektus, skiriami papildomi balai:

  1. pareiškėjas sieks, kad ne mažiau kaip 10 proc. pagalbos atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius paslaugą gavusių neįgaliųjų kreiptųsi į Užimtumo tarnybą su prašymu dėl profesinės reabilitacijos ar dėl darbo paieškos, įsidarbintų, pradėtų mokytis ar studijuoti;
  2. pareiškėjas projektui įgyvendinti turės bent vieną socialinį darbuotoją, jo padėjėją ar socialinį pedagogą (jei paslaugos teikiamos neįgaliems vaikams);
  3. pareiškėjas projektą vykdys kartu su partneriu (-iais).

Projektai rengiami ir teikiami vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-686.

Projektai Kretingos rajono savivaldybės administracijai siunčiami elektroniniu paštu [email protected] nuo 2021 m. spalio 5 d. iki 2021 m. lapkričio 4 d. 24.00 val. Konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais teikia Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Jolita Jasinskienė, el. p. [email protected], tel. Nr. +370 445 43857, nuo 8.00 val. iki 17.00 val. darbo dienomis (penktadieniais – iki 15.45 val.). Informacija pareiškėjams teikiama iki lapkričio 4 d. 14.00 val. Lietuvos Respublikos laiku.

Paraiška

Deklaracija

Sąmata

                                                                  

 

Susiję skelbimai