Priimamos paraiškos visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimui

Skelbiamas paraiškų priėmimas paramai gauti dėl Kretingos rajono savivaldybės gyventojams teikiamų visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo 2024 metams.

Paraiškas gali teikti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos, kurios atitinka šiuos kriterijus:

  • Yra sudariusios sutartis su Teritorine ligonių kasa dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Kretingos rajono gyventojams;
  • Yra registruotos ir vykdo veiklą Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje;
  • Turi nuolatines, mažiausiai 5, licencijuotas darbo vietas Kretingos rajono teritorijoje;
  • Turi prisidėti ne mažiau kaip 20 proc. savo lėšų.

Prašoma paramos suma negali būti didesnė nei  10 000 eurų.

Paraiškos priimamos iki 2023 m. lapkričio 15 d. Kretingos rajono savivaldybės administracijoje adresu: Savanorių g. 29A, Kretinga, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. (penktadieniais  - iki 15.45 val.) arba elektroniniu paštu [email protected] .

Informaciją teikia Kretingos rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja (vyr. specialistė) Zita Abelkienė, el. p. [email protected].

Susiję skelbimai