Informuojame apie žemės sklypo detaliojo plano keitimą

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, Kretingos m.,

Planavimo iniciatorius: Privatus asmuo

Planavimo pagrindas: Planavimo iniciatoriaus prašymas, Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. A1-1477 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.  

Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypo (kadastro Nr. 5660/0007:7), esančio Užpelkių k., Kretingos r., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, rekreacinės teritorijos, atskirųjų želdynų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2022 m. sausio 5 d. iki 2021 m. sausio 18 d. Kretingos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje adresu: www.kretinga.lt – „Skelbimai“ ir Kretingos seniūnijos patalpose.
Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Savanorių g. 29A, Kretingos m., arba elektroniniu paštu [email protected] iki 2022 m. sausio 18 d.

PRIDEDAMA:

  1. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas A1-1477 | 2021 | Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo.
  2. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas .

 

Susiję skelbimai