Informacija apie rengiamą žemės sklypo detaliojo plano koregavimą

Informacija apie rengiamą žemės sklypo (Kad. Nr. 5634/0004:865), esančio Kretinga, Drebulių g. 7, detaliojo plano Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. A1-566 „Dėl detaliojo plano Penkininkų g., Kretingos r., tvirtinimo“, koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d.

Planuojamos teritorijos plotas – 0,1487 ha.

Planavimo organizatorius:  Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Savanorių g. 29A, Kretinga

Projekto rengėjas – K. Rašimienės individuali veikla, Šilutės pl. 56, 306 kab., Klaipėda, +370 673 08505, [email protected]

Projekto užsakovas – privatus asmuo.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu nustatytą statybos liniją į statybos ribą ir pakeisti planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2022-06-06 iki 2022-06-17 imtinai Kretingos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.kretinga.lt ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  bei projekto rengėjo patalpose adresu: Šilutės pl. 56, 306kab., Klaipėda, tel.: +370 673 08505 (prieš tai susitarus telefonu).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022 06 17 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako planavimo organizatorius ir Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Sprendiniai

Susiję skelbimai