Informacija apie rengiamą detaliojo plano koregavimą

Informacija apie rengiamą detaliojo plano, patvirtinto 2013-03-27 Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-245, koregavimą: statybos zonos, statybos ribos, želdynų, įvažiavimų/išvažiavimų vietos koregavimas pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d.

Planuojamos teritorijos adresas ir plotas – žemės sklypas Venecijos aklg. 64, Žibininkų k., Kretingos sen., Kretingos r. sav.; (Kad. Nr. 5660/0007:445), kurio plotas -  0,1208 ha ir žemės sklypas Venecijos aklg. 86, Žibininkų k., Kretingos sen., Kretingos r. sav.; (Kad. Nr. 5660/0007:443), kurio plotas -  0,1145 ha.

Planavimo organizatorius:  Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga. tel. +370 445 51294, el. p. [email protected].

Projekto rengėjas – UAB „Progresyvūs projektai“, adresas: J.Zauerveino g. 5-7, 92122  Klaipėda, tel. Nr. +370 612 88144, el. paštas: [email protected].

Projekto užsakovas – UAB „Atostogų parkas“

Planavimo tikslai: detaliojo plano sprendinių koregavimu, vadovaujantis teritorijų planavimo įstatymo (aktuali redakcija nuo 2022-01-29 d.) 28 str. 9 punkto reikalavimais, žemės sklypuose Venecijos aklg. 64 ir Venecijos aklg. 86,  Žibininkų k.,- koreguojamos statybos zonos, statybos ribos, želdynų, įvažiavimų/išvažiavimų vietos. Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2022-06-01 iki 2022-06-14 imtinai Kretingos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.kretinga.lt (skiltyje ”Skelbimai”) /  ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt / pas projekto rengėją, iš anksto susiderinus tel. +370 612 88144.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022-06-14 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Susiję skelbimai