Savanorystė

Savanorystė Lietuvoje ir užsienyje

Savanoriauti Lietuvoje gali visi asmenys nuo 14 m. bet kurioje nepelno siekiančioje organizacijoje, kaip tai numatoma LRS savanoriškos veiklos įstatyme. Kiekviena organizacija numato savanorių poreikį bei atitinkamą profilį, o susitikus gyvai derinami abiejų pusių lūkesčiai: užduotys, veiklų apimtys, tvarakraštis, komunikacija derinant abiejų šalių galimybes. Bet kuri nepelno siekianti organizacija gali pasirašyti dvišalę savanoriškos veiklos sutartį ir pasitelkti savanorius. Savanoriai rasti dominančią organizaciją gali savarankiškai duomenų bazėse (žr. toliau), kreiptis tiesiai įdomaninančią organizaciją arba į Savanorišką veiklą organizuojančią (SVO) organizaciją savo rajone: https://jrd.lt/informacija-jaunimui/savanoryste/organizaciju-paieska.

Savanoriška veikla gali būti labai įvairių formų – savanoriška veikla ir savanoriška tarnyba, vietinė, nacionalinė ir tarptautinė savanoriška veikla, trumpalaikė ir ilgalaikė. Kiekviena forma turi savų pranašumų, tad labai svarbu pasirinkti ne tik temą, bet ir formą, atitinkančią savanorio poreikius. Toliau rasite informacijos apie savanoriškos tarnybos programas, kuriose kviečiami dalyvauti jauni Lietuvoje gyvenantys žmonės.

Jaunimo savanoriška tarnyba

Jaunimo savanoriška tarnyba (JST) – tai intensyvi 6 mėn. trukmės programa jauniems žmonėms nuo 14 iki 29 m., kurios metu jaunuoliai 40 val./ mėnesį savanoriauja pasirinktoje akredituotoje priimančioje  organizacijoje, kartą per mėnesį susitinka su savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos paskirtu mentoriumi ir mokosi įveikti sunkumus, verčia patirtį išmokimais. JST programa – tai galimybė ne tik atrasti patinkančią veiklos kryptį, bet ir geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas.

Organizacijoms – tai proga tapti akredituota savanorius priimančia organizacija, t.y. vieta, kurioje gali savanoriauti jaunas žmogus. Organizacija įsipareigoja savanoriui sudaryti 40 val. per mėnesį savanoriškos veiklos planą (grafiką), kuris atitiktų savanorio kompetencijas ir būtų prasmingas tiek savanoriui, tiek pačiai organizacijai. Kuratorius įsipareigoja apmokyti jauną žmogų, ugdyti ir palaikyti tarnybos metu.

2020 m. JST programa yra pripažįstama 0,25 stojamojo balo į Lietuvos aukštąsias mokyklas.

Daugiau informacijos

Europos solidarumo korpusas

Europos solidarumo korpusas yra nauja Europos Sąjungos programa, kuri suteikia jaunimui (18-30 m.) galimybių savanoriaujant, atliekant praktiką, dirbant, įgyvendinant pačių inicijuotus projektus – kurti naudą vietos ar visos Europos bendruomenėms.

Savanoriškos veiklos projektai:

  • Individualios savanoriškos veiklos projektai suteikia jaunimui galimybę 2–12 mėn. visą darbo dieną vykdyti savanorišką veiklą pasirinktoje organizacijoje savo šalyje arba užsienyje.
  • Grupinės savanoriškos veiklos projektai, trunkantys 2 sav. – 2 mėn., suteikia galimybę 10–40 jaunų žmonių iš bent dviejų šalių grupei visą darbo dieną veikti solidarumo veiklose.
  • Taip pat pripažįstama 3 mėnesių tarptautinė savanoriška veikla pagal programas „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpusas“.

2020 m. 3 mėnesių tarptautinė savanoriška veikla pagal programas „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpusas“ yra pripažįstama 0,25 stojamojo balo į Lietuvos aukštąsias mokyklas.

Daugiau informacijos

Jei ieškai vietos savanoriškai veiklai Lietuvoje, ieškok čia:

Kretingos rajono įstaigos priimančios savanorius

http://www.cv.lt/savanoryste

http://savanoriaujam.lt

http://www.sportosavanoriai.lt/

http://kulturossavanoriai.lt/

http://buksavanoriu.lt

Jaunimo savanoriško darbo tarnyba (Toliau – JST), tai intensyvi 6 mėn. trukmės savanorystės programa jauniems žmonėms nuo 14 iki 29 m., kurios metu jaunuoliai 40 val./ mėnesį* savanoriauja pasirinktoje akredituotoje priimančioje organizacijoje, kartą per mėnesį susitinka su savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos paskirtu mentoriumi(-e), mokosi įveikti sunkumus, mokosi apmąstyti patirtį bei įvardyti išmokimus, suformuluoti tobulėjimo kryptis.

Akreditacijos procesas

 

Daugiau informacijos apie priimančių organizacijų (toliau – PO) akreditaciją ieškokite čia: https://jrd.lt/informacija-jaunimui/savanoryste/po-akreditacija

Kaip pasiekti savanorius?

  • Siūlome susitikti su SVO organizacija ir pasikalbėti apie Jūsų įstaigos poreikius, planus, ką turėtų žinoti mentorius(-ė) pristatydamas(-a) Jūsų organizaciją, tai pat padėti parengti medžiagą viešinimui ir kt.
  • Pasirūpinkite, jog Jūsų oficialiame tinklalapyje ar socialinės medijos paskyrose atsirastų savanorystės tema – informacija apie savanorystę, kvietimas savanoriauti ir kt.
  • Ieškokite būdų užmegzti konkretų bendradarbiavimą su mokyklomis ar kitomis įstaigomis, kur yra jaunų žmonių, kad ten Jūsų įstaiga bei jos lūkesčiai taptų matomi ir žinomi.
  • Investuokite daug laiko ir pastangų į kiekvieną savanorį, o į ypač į pirmuosius savanorius. Jei jie įgis įgis gerą patirtį, netrukus, sniego gniūžtės principu, Jūsų įstaigą atras vis daugiau potencialių savanorių.
  • Informuokite apie savo organizacijos planus priimti savanorius savanorystės ir savivaldybės Jaunimo reikalų koordinatorių(-ę) ar kitus jaunimui informaciją teikiančius asmenis/ organizacijas.

Organizacijos mentorius

Paspaudę nuorodą https://jrd.lt/informacija-jaunimui/savanoryste/organizaciju-paieska rasite visų šiuo metu JST programoje akredituotų SVO organizacijų sąrašą. Pasirinkę savo savivaldybę ir joje veikiančią SVO organizaciją – rasite išsamų jos aprašymą, rekvizitus bei mentorių kontaktus. Konkretaus mentoriaus(-ės) kontaktas taip pat siunčiamas atsakyme apie akreditaciją.

Kuratoriaus įsipareigojimai

Kuratorius bendradarbiaudamas su SVO organizacijos paskirtu mentoriumi dar prieš pasirašant trišalę sutartį su savanoriu turi aptarti savanoriškos tarnybos įgyvendinimą, jaunuolio turimas kompetencijas, įgūdžius bei juos atitinkančias galimas veiklos sritis. Pradėjus įgyvendinti JST programą Kuratorius įsipareigoja apmokyti jauną žmogų, ugdyti ir palaikyti tarnybos metu, aptarti veiklas ir sunkumus kartą per dvi savaites, peržiūrėti jaunuolio pildomus veiklos grafikus bei toliau įgyvendinti nuoseklų bendravimą su SVO organizacija ir JRD darbuotojais.

Jei atsiranda poreikis stabdyti JST

Esant situacijai, kai savanoris suserga ir reikalingas namų režimas ilgiau nei savaitę ar atsiranda kitų rimtų ir objektyvių priežasčių, kodėl savanoris negali tęsti tarnybos – savanoris turi informuoti mentorių, parašyti prašymą Jaunimo reikalų departamentui laikinai stabdyti tarnybą. Ligos atveju būtina pasirūpinti medicinine pažyma bei ją pateikti kartu su prašymu. Gavus JST Komisijos* pritarimą savanoris gali stabdyti tarnybą iki 30 d.d., tačiau neilgiau.

* JST Komisiją sudaro 2 priimančių organizacijų kuratoriai, 2 savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos mentoriai bei 2 Jaunimo reikalų departamento atstovai.

Maksimali savanorystės trukmė per parą

Remiantis 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos darbo kodekso II dalies VIII skyriumi, kuriame reglamentuotas maksimalus darbo laikas, įskaitant viršvalandžius ir papildomą darbą – ne ilgesnis kaip 12 val. per dieną ir 60 val. per savaitę.  Nors savanoriška tarnyba nėra ir negali būti prilyginama darbui, tačiau per parą JST savanoris gali savanoriauti ne daugiau kaip 12 valandų.

Maksimali savanorystės trukmė per mėnesį

Remiantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu – ne ilgiau kaip 60 val. per savaitę, tačiau turite atkreipti dėmesį ir į JST programos reikalavimus. JST savanoriai veiklą turi vykdyti ne mažiau kaip 2 val. kiekvieną savaitę ir ne mažiau kaip 40 val. per mėnesį, tačiau ne mažiau kaip 110 val. ne daugiau kaip 130 val. per 3 mėnesius nuo Sutartyje nurodytos savanoriškos veiklos pradžios datos ir ne mažiau kaip 240 val. per 6 mėnesius.

Sutarties su savanoriu nutraukimas

Jei JST programos įgyvendinimo pradžioje bendradarbiaujant su savanoriu buvo numatytos  veiklos, kurios atliepė jaunuolio turimus gebėjimus ir kompetencijas, buvo parengtas preliminarus veiklų įgyvendinimo grafikas, tačiau savanoris nesilaikė susitarimų, veiklose nedalyvavo, nesilaikė organizacijos vidaus tvarkos taisyklių ar darbo saugos reikalavimų – organizacija turi teisę nutraukti su juo sutartį. Savanoris taip pat turi laikytis susitarimo reguliariai matytis su savo mentoriumi bei kuratoriumi ar kitais SVO ar priimančios organizacijos atstovais. Nesilaikant šio bei kitų sutartyje numatytų susitarimų, kurie būtini siekiant įvertinti jauno žmogaus kompetencijų, įgūdžių augimą – sutartis su savanoriu gali būti nutraukiama.