Administracijos direktoriaus darbotvarkė

Darbotvarkė gali keistis.

 

Data
Valanda
Vieta
Įvykis, kuriame dalyvauja administracijos direktorius
2017-03-20 08:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Dalyvaus pasitarime su Savivaldybės vadovais
  09:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Dalyvaus pasitarime dėl apmokėjimo už darbą tvarkos
  10:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Einamųjų klausimų aptarimas
  13:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Dalyvaus pasitarime dėl mokinių ir klasių skaičiaus nustatymo kitiems mokslo metams
  14:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Dalyvaus pasitarime dėl bibliotekos iškėlimo iš Darbėnų gimnazijos Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyriaus patapų
  15:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Dokumentų nagrinėjimas ir vizavimas
2017-03-21 08:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Dalyvaus pasitarime su Savivaldybės vadovais
  09:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Dalyvaus pasitarime dėl detaliųjų planų rengimo
  09:30 Savanorių g. 29A, Kretinga Einamųjų klausimų aptarimas
  10:30 Laisvės g. 11A, Kretinga Susitiks su UAB „Kretingos turgus“ direktoriumi N. Terteliu
  13:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Dalyvaus pasitarime su mokyklų vadovais
  14:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Dalyvaus Strateginio planavimo tarybos posėdyje
  15:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Dokumentų nagrinėjimas ir vizavimas
2017-03-22 08:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Dalyvaus pasitarime su Savivaldybės vadovais
  09:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Dalyvaus Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje
  10:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Dalyvaus geriamojo vandens saugos ir kokybės kontrolės 2016 m. rezultatų aptarime
  13:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Einamųjų klausimų aptarimas
  14:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Dalyvaus Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėyje
  15:30 Savanorių g. 29A, Kretinga Dokumentų nagrinėjimas ir vizavimas
2017-03-23 08:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Dalyvaus pasitarime su Savivaldybės vadovais
  09:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Einamųjų klausimų aptarimas
  13:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Dalyvaus Švietimo komiteto poėsyje
  15:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Dalyvaus Kontrolės komiteto psėdyje
2017-03-24 08:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Dalyvaus pasitarime su Savivaldybės vadovais
  09:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Einamųjų klausimų aptarimas
  09:45 Savanorių g. 29A, Kretinga Dalyvaus Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje
  10:00 Darbėnai,
Kretingos r.
Dalyvaus pasitarime dėl Darbėnų gimnazijos Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyriaus patalpų
  11:00 Vilniaus g. 10,
Salantai, Kretingos r.
 
Susitiks su Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos Salantų ugniagesių komanda
  13:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Einamųjų klausimų aptarimas. Dokumentų nagrinėjimas ir vizavimas
  16:30 Vilniaus g. 20, Kretinga Dalyvaus klubo „Kretingos krašto ainiai" ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime