Administracijos direktoriaus darbotvarkė

Darbotvarkė gali keistis.

 

Data
Valanda
Vieta
Įvykis, kuriame dalyvauja administracijos direktorius
2017-05-22 08:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Dalyvaus pasitarime su Savivaldybės vadovais
  09:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Dokumentų nagrinėjimas ir vizavimas
  10:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Dalyvaus pasitarime dėl taktilinio žemėlapio su Vilniaus dailės akademijos Telšių dailės fakulteto atstovais
  11:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Einamųjų klausimų aptarimas
  13:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Dalyvaus Ekonominės plėtros ir ūkio komiteto posėdyje
  15:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Dalyvaus Kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto posėdyje
2017-05-23 08:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Dalyvaus pasitarime su Savivaldybės vadovais
  09:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Dokumentų nagrinėjimas ir vizavimas
  10:00 Liepų g. 11, Klaipėda Dalyvaus Klaipėdos apskrities savivaldybių atstovų susitikime, tema „Vidaus kontrolės svarba viešajame sektoriuje"
  15:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Dalyvaus Švietimo komiteto posėdyje
2017-05-24 08:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Dalyvaus pasitarime su Savivaldybės vadovais
  09:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Dalyvaus pasitarime su Kretingos r. savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos atstovais
  10:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Dalyvaus pasitarime dėl žemės nuomos mokesčio
  11:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Dokumentų nagrinėjimas ir vizavimas
  13:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Dalyvaus Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdyje
  15:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Dalyvaus Ekonomikos ir finansų komiteto posėdyje
  17:00   Dalyvaus pasitarime  dėl vaikų žaidimų aikštelės įrengimo „žvyrduobėje“ , įgyvendinat projektą „Šeimos slėnis“
2017-05-25 08:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Dalyvaus pasitarime su Savivaldybės vadovais
  09:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Dokumentų nagrinėjimas ir vizavimas
  10:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Dalyvaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje
  15:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Einamųjų klausimų aptarimas
2017-05-26 08:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Dalyvaus pasitarime su Savivaldybės vadovais
  09:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Dokumentų nagrinėjimas ir vizavimas. Einamųjų klausimų aptarimas