Administracijos direktoriaus darbotvarkė

Darbotvarkė gali keistis.

 

Data
Valanda
Vieta
Įvykis, kuriame dalyvauja administracijos direktorius
2017-09-18 08:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Dalyvaus pasitarime su savivaldybės vadovais
  09:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Einamųjų klausimų aptarimas. Dokumentų nagrinėjimas
2017-09-19 08:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Dalyvaus pasitarime su savivaldybės vadovais
  09:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Dalyvaus pasitarime su socialiniais darbuotojais
  09:30 Savanorių g. 29A, Kretinga Dalyvaus pasitarime su Kretingos rajono seniūnais
  13:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Dalyvaus pasitarime su VO „Vilnoja“ ir UAB „Bėgma“ atstovais
  17:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Dalyvaus Vilniaus g. rekonstrukcijos projekto viešame svarstyme