Supaprastintas atviras projekto konkursas „Kretingos miesto Pastauninko parko sutvarkymo projektiniai pasiūlymai“

Projekto pasiūlymai pateikiami iki 2012 m. rugsėjo 12 d. 10.00 val., adresu Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, 115 kab.

Projekto pasiūlymą konkursui dalyvis turi pateikti pakuotėje (išoriniame voke), užklijuotoje taip, kad jos nepažeidus nebūtų galima pakuotės atplėšti, ant jos turi būti užrašyta tik:

 

SUPAPRASTINTO ATVIRO PROJEKTO KONKURSUI
KRETINGOS MIESTO PASTAUNINKO PARKO SUTVARKYMO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

 

PROJEKTO PASIŪLYMAS

 

Neatplėšti iki komisijos posėdžio
DEVIZAS (trumpas projekto idėjos užšifravimas)

 

Pakuotėje (išoriniame voke) privalo būti pateikti du užklijuoti vokai. Siekiant užtikrinti teikiamų projektų pasiūlymų anonimiškumą, draudžiama ant vokų pateikti bet kokią informaciją, kurios pagrindu būtų galima identifikuoti tiekėją, t. y. negali būti jokios kitos informacijos (dalyvių adresų, telefonų, elektroninio pašto adresų, logotipų ir kt.), leidžiančios nustatyti dalyvį. Ant visų vokų nurodyti devizai turi būti vienodi.

Pirmame voke su ant voko užrašytu devizu (trumpu idėjos apibūdinimu) ir projekto konkurso pavadinimu turi būti tik projektas. Šis vokas bus atplėšiamas komisijos posėdyje, kuris įvyks 2012 m. rugsėjo 12 d. 10.00 val.

Antras vokas su devizų šifrais bei kita pirkimo dokumentuose prašoma informacija bus atplėšiamas kitame komisijos posėdyje, kuris įvyks 2012 m. rugsėjo 18 d. 10.00 val.

Išsamesnė informacija dėl pirkimo dokumentų teikiama tel. 74140 (Viešųjų pirkimų skyrius, 303 kab.)

 

Projekto konkurso sąlygų patikslinimas

Priedas Nr.1

Priedas Nr.2

Priedas Nr.3

Priedas Nr.4

Priedas Nr.5

Priedas Nr.6

Projekto konkurso sąlygų paaiškinimas/patikslinimas