Renginiai, skirti Petro Paulaičio 25-osioms mirimo metinėms

12.00 val. - Šv. Mišios Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje

13.00 val. - Popietė „Petrui Paulaičiui atminti“ Šv. Antano rūmų salėje