Priežiūros (pagalbos) ir slaugos išlaidų tikslinių kompensacijų gavėjų dėmesiui

Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymo (toliau – Įstatymas) pakeitimai. Aktuali Įstatymo nuostata, kad tikslinių kompensacijų mokėjimas atnaujinamas (jei buvo sustabdytas) ar pratęsiamas (kai pasibaigęs terminas) tik pateikus atskirą prašymą savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos skyriui. Prašymą gali pateikti asmuo arba įgalioti asmenys, sutuoktiniai, artimi giminaičiai, socialinių paslaugų įstaigų darbuotojai arba globėjai.

Primename, kad asmenims, slaugomiems palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, tikslinės kompensacijos nemokamos. Apie tai, kad ligonis yra slaugomas ligoninėje asmuo arba jo artimieji turi per 10 dienų nuo aplinkybių atsiradimo dienos informuoti Socialinių reikalų ir sveikatos skyriaus specialistus telefonu (8 445) 51 273 arba kreiptis adresu J. K. Chodkevičiaus g. 10-301, Kretinga.