Pradedamas rengti žemės sklypo Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koregavimas

Pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 5657/0003:129) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav. ,detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. A1-381, koregavimas.

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, Kretingos m.

Planavimo iniciatorius: Ramunė Janušė, gyv. J.K.Chodkevičiaus g.11, Kretingos m.

Planavimo pagrindas: planavimo iniciatoriaus 2018 m. rugsėjo 27 d. gautas prašymas ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. A1-874 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.

Planavimo tikslai: nekeičiant Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano sprendinių, nustatyti suplanuotos teritorijos žemės sklypo Nr. 1 (kadastro Nr. 5657/0003:666) naudojimo reglamentus.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2018 m. spalio 17 d. iki 2018 m. spalio 30 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Savanorių g. 29A, Kretingos m., Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, 107 kabinete, Kretingos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje adresu : www.kretinga.lt – „Skelbimai“ - „Teritorijų planavimas ir statyba“.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2018 m. spalio 30 d.

 

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. A1-874 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“