Galima susipažinti su sandėlio Tiekėjų g. 27D, Kretingos m., statybos projekto projektiniais pasiūlymais

Numatomo projektuoti statinio adresas: Tiekėjų g. 27D, Kretingos m.

Žemės skypo kadastrinis adresas: 5634/0004:1119.

Žemės sklypo esama naudojimo paskirtis ir būdas: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: sandėliavimo paskirties pastatai – pastatai, pagal savo tiesiginę paskirtį naudojami sandėliuoti: saugyklos, bendro naudojimo sandėliai, specialūs sandėliai, kiti pastatai, naudojami produkcijai laikyti ir saugoti; (7.9. pagal STR 1.01.03:2017).

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Kartografiniai projektai“ Vytauto g. 17, IIa., Kretinga, tel. (8 676) 42777, el. paštas: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt

Statytojas: UAB „Bėgma“, tel. 8-698 36629 , adresas: Malūno g. 8, Kretingos m.

Projektinių pasiūlymų autorius ir architektas: architektas Rimgaudas Laužikas, kvalifikacijos atestato Nr. A 409, išduotas nuo 2013-11-15, išduotas 1973-03-03.

Projekto vadovas: Rimgaudas Laužikas, kvalifikacijos atestato Nr. A 409, išduotas nuo 2013-11-15, (8 676) 42777, el.p. info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt .

Projekto vadovas ar kitas atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą: Edmundas Petrauskas, tel. (8 676) 42777, el. paštas: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Vytauto g. 17, II a., Kretinga, UAB „Kartografiniai projektai“, biuro patalpose darbo laiku nuo 2018-07-20 iki 2018-08-07. Tel.: (8 676) 42777.

Visuomenės atstovai pasiūlymus gali teikti elektroniniu paštu: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt Informaciją gali teikti projektuotojui visuomenės atstovai iki viešo susirinkimo, adresu: Vytauto g. 17, Kretinga. tel.: (8 676) 42777, el.paštas: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt.

Viešas susirinkimas įvyks: Vytauto g. 17, IIa., Kretinga, (UAB „Kartografiniai projektai“ biuro patalpose), 2018-08-07 17:10 val.

 

Projektiniai pasiūlymai