Parengti gyvenamojo namo Kretingos r.sav., Darbėnų sen., Barkelių k. 4, rekonstravimo projekto projektiniai pasiūlymai

Projekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato, Kretingos r.sav. Darbėnų sen., Barkelių k. 4, rekonstravimo projektas.

Statinio adresas: Kretingos r.sav. Darbėnų sen., Barkelių k. 4.

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (STR 1.01.03:2017, p.6.1).

Planuojama statinio projektavimo ir rekonstravimo pradžia ir pabaiga: 2018-2019 m.

Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas: UAB „Projektas tau“, Liepų g. 64A, 518 kab., LT-92101 Klaipėda. Tel.: 8 640 11996. Elektroninis paštas: armalisandrius [at] gmail [dot] com

Projekto vadovas ar kitas atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą: Projekto vadovas A. Armalis, tel. 8 640 11996, armalisandrius [at] gmail [dot] com

Statytojas: Ruta Pacė, tel.: +37061873203.

Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie parengtus projektinius pasiūlymus? Iki 2018-07-31 darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.: UAB „Projektas tau“ patalpose adresu: Liepų g. 64A, 518 kab., LT-92101 Klaipėda. Atsakingi asmenys: projekto vadovas Andrius Armalis, tel. 8 640 11996, el. paštas armalisandrius [at] gmail [dot] com.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas dėl projektinių pasiūlymų aptarimo? 2018-08-06, 18.00 val. Kretingos r.sav. Darbėnų sen., Barkelių k. 4.

 Projektiniai pasiūlymai