SĮ „Kretingos komunalininkas“ skelbia ilgalaikio materialiojo turto pardavimo viešąjį aukcioną

SĮ „Kretingos komunalininkas“ skelbia ilgalaikio materialiojo turto, pripažinto nereikalingu arba netinkamu naudoti, pardavimo viešąjį aukcioną. Aukcione parduodamas turtas:

 
Eil.Nr.
Turto pavadinimas
Valstybinis/registracijos numeris
Pagaminimo metai
Techninė/kokybės charakteristika
Pradinė pardavimo kaina, Eur be PVM
1.
Biuro baldų komplektas
-
2005
Išardytas ir saugomas viename iš įmonės sandėlių/ garažų
 
50,00
2.
Mitsubishi Outlander
ANL627
2005
Kėbulas pažeistas rūdžių, didelės kuro sąnaudos
 
2200,00
3.
Mercedes Benz-914 su kranu
HBL416
1994
Trūkęs rėmas, reikalingas variklio, kėbulo, galinio tilto remontas
 
5000,00
 

Aukciono pradžia: 2017 m. spalio 17 d. 10:00 val. Aukciono vieta: Vytauto g. 118, Kretinga.

 

Minimalus kainos didinimo intervalas – 1 procentas nuo pradinės turto kainos. Aukcionas laikomas neįvykusiu, jei jame užsiregistravo mažiau nei du dalyviai.

Neįvykus pirmajam aukcionui, antrasis aukcionas vyks 2017 m. spalio 25 d. 10:00 val. tuo pačiu adresu. Neparduoto turto pradinė kaina antrajame aukcione nebus mažinama.

Neįvykus antrajam aukcionui, trečiasis aukcionas vyks 2017 m. lapkričio 8 d. 10.00 val. tuo pačiu adresu. Neparduoto turto pradinė kaina trečiajame aukcione bus mažinama 20 proc.

Parduodamą turtą galima apžiūrėti adresu Vytauto g. 118, Kretinga, prieš pirmąjį aukcioną – 2017 m. spalio 10, 11, 12 dienomis, prieš antrąjį – 2017 m. spalio 18, 19, 20 dienomis, prieš trečiąjį – 2017 m. spalio 30, 31, lapkričio 3, darbo valandomis (I-IV - 7:00-16:00 val., V- 7:00 – 14:00 val.; pietų pertrauka – 12:00-12:45 val.).

Už parduodamo turto apžiūrą atsakingas asmuo – vyr. mechanikas Vaclovas Šiaulys, tel. 865532793.

Už aukciono vykdymą atsakingas asmuo – juristė Reda Bendikienė, tel. 869903724.

Aukciono dalyvių ir žiūrovų registracija vyksta nuo 2017 m. spalio 3 d. iki 2017 m. spalio 13 d. (imtinai). Asmenys, pageidaujantys dalyvauti aukcione, aukciono dalyvių ir žiūrovų registracijos laiku pateikia laisvos formos prašymą el. p. info [at] kretkom [dot] lt arba adresu Vytauto g. 118, Kretinga. Prašyme būtina nurodyti turto objektą (-us), kurį (-iuos) asmuo pageidauja įsigyti aukcione. Kartu su prašymu registruoti aukciono dalyviu (žiūrovu) privalomai pateikiama banko pavedimo (su nurodyta aukciono data) kopija, patvirtinanti, kad dalyvio (žiūrovo) mokestis sumokėtas. Fiziniai asmenys kartu su prašymu privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o juridinių asmenų atstovai - įgaliojimą atstovauti įmonei aukcione ir atstovo asmens dokumento kopiją. Nepateikus bent vieno iš nurodytų dokumentų, aukcione dalyvauti nebus leidžiama.

Aukciono dalyvių ir žiūrovų registracija ir dalyvavimas aukcione – mokamas. Jei planuojamo įsigyti pradinė turto vertė mažesnė nei 200 Eur – dalyvio mokestis nemokamas.

Dalyvio registracijos mokestis – 30 Eur.

Žiūrovo registracijos mokestis – 10 Eur.

Gavėjo rekvizitai

SĮ „Kretingos komunalininkas“
Įmonės kodas: 163934977
LT187300010002530753 „Swedbank“, AB

Aukciono dalyviui pinigai už įsigytą aukciono dalyvio ar žiūrovo bilietą negrąžinami.

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma mokėjimo pavedimu per 3 darbo dienas po pranešimo apie aukciono laimėjimą gavimo dienos. Aukciono rengėjas aukciono laimėtoją informuoja iš karto žodžiu ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną po aukciono pabaigos išsiunčia pranešimą elektroniniu laišku arba įteikia į rankas. Jeigu per nustatytą terminą Aukciono laimėtojas neatsiskaito už nupirktą turto objektą, šį turto objektą galima parduoti naujame Aukcione. Tokiu atveju Aukciono rengėjėas turi teisę įgyvendinti visas teises, nurodytas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsnio 2 dalyje. Nesąžiningas pirkėjas neturi teisės dalyvauti naujame aukcione.

Turtas laimėjusiam dalyviui perduodamas pasirašant aukcione parduoto turto objekto perdavimo aktą, kuris surašomas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo banko patvirtinimo, kad įmokėta visa parduodamo turto kaina, dienos.
Įsigytas turtas savo lėšomis atsiimamas per 15 kalendorinių dienų po aukciono pabaigos.

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę, komplektiškumą neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

Parduodamo turto sąrašas, nuotraukos, kita išsami informacija – interneto svetainėje www.kretkom.lt.