Pakartotinis informavimas apie numatomą statinio projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant projektinius pasiūlymus

Numatomo projektuoti statinio adresas: Laisvės g. 66, Kretingos m.

Žemės sklypo kadastrinis adresas: 5634/0007:862.

Žemės sklypo esama naudojimo paskirtis ir būdas: kita (rekreacinės teritorijos).

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: poilsio paskirties pastatas (7.13 pagal STR 1.01.03:2017).

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Kartografiniai projektai“ Vytauto g. 17, Kretinga, tel. (8 445) 78199, el. paštas: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt

Projektinių pasiūlymų autorius ir projekto vadovas: Andrius Žilius, atestato Nr.34849, išduotas 2015-07-15, (8 445) 78199, el.p. info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt

Statytojas: Regina Girdžiūnienė, tel. 8 684 70924, adresas: Aušros g. 16, Kretingos m.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Vytauto g. 17, Kretinga, UAB „Kartografiniai projektai“, biuro patalpose darbo laiku nuo 2017-08-21 iki 2017-09-04. Tel. (8 445) 78199.

Informaciją gali teikti projektuotojui visuomenės atstovai iki viešo susirinkimo, adresu: Vytauto g. 17, Kretinga, tel. (8 445) 78199, el.paštas: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt.

Viešas susirinkimas įvyks: Vytauto g. 17, Kretinga. (UAB „Kartografiniaiprojektai“ biuro patalpose), 2017-09-04 17.10 val.

 Projektiniai pasiūlymai