Skelbiamas konkursas „Bendruomenės – 2017“

Tęsiant 2016 m. nominacijų iniciatyvą, Kretingos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą „Bendruomenės – 2017“ (toliau – Konkursas).

Konkurso nominacijos:

1.1. Metų pirmininkas (už bendruomeniškumo skatinimą). Gali būti siūlomas bendruomenės pirmininkas, kurio veiksmai neapsiriboja bendruomenės, kaip organizacijos veikla, o yra koncentruojami į bendruomeniškumo, kaimynystės, geranoriškumo, savitarpio pagalbos, neprojektinių iniciatyvų skatinimą gyvenvietėje.

1.2. Metų ambicija (už atkaklumą). Gali būti siūlomos bendruomenės, kurios atkakliai siekė savo užsibrėžto tikslo, nepaisant to, ar tikslas buvo pasiektas, ar ne.

1.3. Metų bičiulė (už bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis, verslu ir bendradarbiavimo skatinimą tarp bendruomenių). Gali būti siūlomos bendruomenės, padariusios didžiausią indelį bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis, verslu ir skatinant bendradarbiavimą tarp bendruomenių rajono lygmeniu.

1.4. Metų bendruomenė (už kokybišką veiklą). Gali būti siūlomos bendruomenės, kuriose vyko kokybiški, tikslingi, prasmingi į gyventojų socialinius, kultūrinius, sportinius poreikius orientuoti užsiėmimai.

Kandidatus apdovanojimams gali siūlyti Kretingos rajone registruoti juridiniai ir fiziniai asmenys, užpildydami anketą – https://goo.gl/forms/4dFhqYr0Q00yFSzj1 – iki 2017 m. rugpjūčio 16 dienos.

Anketoje nurodoma, kuo siūloma bendruomeninė organizacija (nominacijos „Metų pirmininkas“ atveju – pirmininkas) yra nusipelniusi Kretingos rajonui ir kodėl ji yra tinkama gauti apdovanojimą pagal konkrečią pasirinktą Konkurso nominaciją. Taip pat anketoje nurodomas nominaciją teikiantis fizinis ar juridinis asmuo, jo kontaktiniai duomenys.

Konkursas vykdomas 2 etapais. Pirmojo etapo metu Kretingos rajono fiziniai ir juridiniai asmenys gali siūlyti bendruomenes nominacijoms užpildydami anketą. Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba (toliau – NVO taryba) patikrina, ar pasiūlytas nominantas, jo pasiūlymo pagrįstumas atitinka nuostatų 4 ir 7 punktų reikalavimus. NVO taryba turi teisę atmesti netinkamai pagrįstas anketas. NVO taryba sudaro galutinį bendruomenių, kandidačių į nominacijas, sąrašą. Antrojo etapo metu fiziniai ir juridiniai asmenys balsuoja už NVO tarybos sąraše įrašytus nominantus. Fizinių ir juridinių asmenų balsai sudaro 60 procentų galutinio nominanto įvertinimo. NVO tarybos nariai balsuoja už kiekvieną pasiūlytą nominantą. NVO tarybos narių balsai sudaro 40 procentų. Balsavime dalyvaujantis fizinis ar juridinis asmuo, NVO tarybos narys turi po 1 balsą kiekvienos nominacijos kategorijoje.

Kiekvienos nominacijos kategorijoje laimi bendruomenė, surinkusi daugiausia balsų. Viena bendruomenė negali laimėti kelių nominacijų.

Bendruomenės bus apdovanojamos rudens šventės Kretingoje metu, rugsėjo 30 dieną.

 

Konkurso „Bendruomenės – 2017“ taisyklės