Skelbiamas konkursas į Ekonomikos ir biudžeto skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas

Kretingos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Ekonomikos ir biudžeto skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigas (A lygis 11 kategorija).

Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą; būti  susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindais, Lietuvos  Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžeto valdymą ir kontrolę, dokumentų valdymą ir teisės aktų rengimą; gebėti rengti Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus, kitus informacinius, organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus; gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos, Dokumentų rengimo, teisės aktų rengimo taisykles; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word. MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

 

Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).

 

Dokumentai priimami iki 2017 m. rugpjūčio 23 d. (įskaitytinai) per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt.

Išsamesnė informacija Bendrajame skyriuje, 209 kab., Savanorių g. 29 A, Kretingoje arba tel. (8 445) 510 19, 51 464.

Prašome atkreipti dėmesį, kad dokumentai teikiami tik per Sistemą 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo.