Informacija apie adreso pakeitimą Kretingos miesto seniūnijoje

Vadovaujantis Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V – 57 18.1. punktu, adresas Kretinga, Žvaigždžių 5A keičiamas į adresą Kretinga, Transporto 9A.

Sprendimas priimamas ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų po informacijos apie numatomus suteikti, pakeisti ar panaikinti numerius žemės sklypams, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatams, jų kompleksams, butams, patalpoms ar korpusams paskelbimo gyventojams.

Iškilus neaiškumams, prašome kreiptis į Kretingos miesto seniūnijos seniūno pavaduotoją Alma Patamsienę, tel. (8 445) 79025 arba el. p. alma [dot] patamsiene [at] kretinga [dot] lt.

Pridedama Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kretingos miesto seniūnijos seniūno įsakymo projektas (įsakymo projekto priedas) ir grafinė dalis.