Įgyvendinamas projektas „Tribūna jaunai šeimai“

Kretingos rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Tribūna jaunai šeimai“, kurį finansuoja Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra pagal Erasmus+ programą. Projektu siekiama jaunų šeimų dalyvavimo, kuriant palankią jaunimo politiką jaunų šeimų atžvilgiu Kretingos, Skuodo ir Akmenės rajonų savivaldybėse.

Šiuo projektu būtų vykdomas konsultavimasis su jaunomis šeimomis, susitinkant su už jaunimo politikos sprendimus atsakingais asmenimis ir ekspertais. Siekiant platesnės jaunų šeimų auditorijos nuomonės apie atstovavimo ir dalyvavimo galimybes, bus atliekama apklausa internetu. Rezultatų išvados leis įvertinti jaunų šeimų atstovavimo būdus, kryptis, iškelti svarbiausias problemas ir įžvelgti galimus sprendimo būdus, taikant jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėse tikslines priemones.

Jaunų žmonių, gyvenančių santuokoje, auginančių vaikus, dirbančių vietos atstovavimas vietos lygmeniu yra nepastebimas. Dauguma jų nepriklauso jokiai jaunimo organizacijai, o į neformalias grupes buriasi tik trumpalaikiams veiksmams (projektas, akcija ir panašiai). Savivaldybėse veikiančios regioninės organizacijos neatstovauja šių žmonių interesų, dažnai nežino jų poreikių, negali institucijų informuoti apie reikalingas paslaugas. Pavienės jaunų šeimų iniciatyvos nėra nuoseklios ir neturi poveikio jaunimo politikos formavimui vietos lygmeniu, todėl būtina keisti komunikaciją aktyvinti jaunas šeimas, burti jas vietiniu lygmeniu, siekiant dialogo, konsultuotis, leisti išsisakyti, pareikšti nuomonę ir siekti sprendimų priėmimo kartu.

 

Projekte dalyvauja 9 partneriai: Akmenės, Skuodo rajonų savivaldybės, asociacija „Kretingos miesto Jauryklos parko bendruomenė“, Kūlupėnų bendruomenės centras „Kūlupėnai“, Kretingos rajono jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“, Baublių, Grūšlaukės ir Jokūbavo A. Stulginskio mokyklos-daugiafunkciniai centrai, Kartenos bendruomenės centras „Kartena“.

 

Projekto veiksmai:

  1. Susitikimai su jaunomis šeimomis partnerių vietose (tvarkaraštis).
  2. Apklausa internete.
  3. Forumas „Jaunų šeimų atstovavimas“ 2017 m. gegužės 15 d.
  4. Konferencija „Tribūna jaunai šeimai“, 2017 m. liepos 1 d.

 

Numatomi projekto rezultatai: jaunų šeimos asociacijos susikūrimas, jaunų šeimų atstovų dalyvavimas jaunimo politikoje ir sprendimų priėmimo procese.

 

Informaciją apie įvykusį projekto pristatymo renginį rasite: http://www.zemaitija.lt/blog/2017/01/31/kretingos-rajono-savivaldybeje-pristatytas-projektas-tribuna-jaunai-seimai/