Prieštaraujant sveikatos sistemos reformai – Tarybos rezoliucija

Ketvirtadienį Kretingos rajono savivaldybės taryba priėmė rezoliuciją „Dėl prieštaravimo sveikatos apsaugos sistemos reformai“.

Rezoliucija bus pateikta Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai, Lietuvos Respublikos ministrei pirmininkei Ingridai Šimonytei, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ministrui Arūnui Dulkiui, Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komiteto nariams.

Skelbiame rezoliucijos tekstą:

Kretingos rajono savivaldybės taryba,

vertindama, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos inicijuotas sveikatos sistemos reformas;

pažymėdama, kad VšĮ Kretingos ligoninė visais sveikatos sistemos restruktūrizavimo etapais vykdė keliamus reikalavimus sveikatos priežiūros paslaugų kokybei ir prieinamumui, siekė optimizuoti paslaugų apimtis ir didinti veiklos efektyvumą, keitė įstaigos struktūrą;

akcentuodama, kad pastaraisiais metais buvo stiprinami įstaigos ištekliai, įsigyta medicininė įranga, reikalinga paslaugoms teikti pagal keliamus teisės aktų reikalavimus (kompiuterinis tomografas, mamografas, chirurginis lazeris ir kt.), plečiamos prioritetinių paslaugų apimtys – dienos chirurgijos, dienos stacionaro, ambulatorinių konsultacijų ir t. t.;

primindama, kad Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemijos laikotarpiu Kretingos ligoninė, visiškai neatsižvelgiant į tai, kad nėra pritaikytos infrastruktūros infekcinėms ligoms gydyti, buvo viena iš pagrindinių atraminių ligoninių Covid-19 sergantiems ligoniams gydyti apskrityje,

nepritaria Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vykdomai sveikatos sistemos reformai, kuria siekiama rajonuose pirminę ir antrinę sveikatos priežiūrą sujungti į vieną darinį – Sveikatos centrą ir dar labiau optimizuoti teikiamas paslaugas, atsisakant dalies rajone dabar teikiamų II lygio paslaugų. Vykdoma reforma neatliepia keliamo reformos tikslo „užtikrinti kokybiškų ir saugių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą visiems Lietuvos gyventojams, nepaisant jų gyvenamosios vietos, socialinės ar ekonominės padėties, o paslaugos būtų prieinamos geografiniu, komunikaciniu, organizaciniu ir ekonominiu lygmeniu, kad pagerėtų Lietuvos gyventojų sveikata“ bei vizijos „daugiau kokybiškų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų savivaldybės gyventojams, užtikrinant gyvenimo kokybę ir gerovę“;

mano, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. liepos 28 d. pasirašytame įsakyme Nr. V-862 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ atsispindi tiesioginė grėsmė asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui. Taip pat ši sveikatos reforma, galimai, nukreipta į privačios medicinos protegavimą;

atkreipia dėmesį, kad 2023 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-879 patvirtintas regioniniu bendradarbiavimo modeliu pagrįstas asmens sveikatos priežiūros įstaigų modernizavimo veiksmų planas įneša daug nerimo dėl didelės dalies šiuo metu ligoninėje teikiamų paslaugų netekimo ir dėl numatomo asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės pablogėjimo. Pagal veiksmų planą ligoninė netektų dalies ambulatorinių paslaugų – traumatologo ortopedo, urologo, pulmonologo, dermatovenerologo, socialinio pediatro, gastroenterologo, anesteziologo-reanimatologo, neurochirurgo konsultacijų. Šių specialistų paslaugų poreikis perduodamas spręsti ne savivaldybei, o regionui. 2022 metais tai sudarė apie 5000 konsultacijų. Taip pat ligoninė nebegalės teikti dienos chirurgijos V grupės paslaugų. Dienos stacionare liktų tik I ir IX grupių paslaugos. Kretingos ligoninei paliekamos nesudėtingos ir mažiausiai apmokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Pajamos sumažėtų apie 60 proc. Kompiuterinės tomografijos paslauga taip pat perduodama spręsti regionui. Numatoma panaikinti 36 stacionarines lovas (chirurgijos profilio, vaikų ligų, reanimacijos);

pažymi, kad, įgyvendinus reformą, Kretingos rajono gyventojams pablogės visų šių paslaugų prieinamumas. Ateityje trūks gydytojų, nes jauni specialistai neatvyks dirbti į tokią įstaigą, kurioje bus apribota galimybė profesinei kvalifikacijai;

teigia, kad rentabiliai dirbanti ligoninė neturėtų būti priversta atsisakyti dalies stacionarinių ir ambulatorinių paslaugų profilių. Numatoma pertvarka nutolins rajono gyventojams stacionarines paslaugas. Susidarys dar didesnės eilės pas gydytojus konsultantus, dirbančius apskrities centro gydymo įstaigose;

pripažįsta, kad pertvarkos reikalingos, bet turi išlikti visos efektyviai dirbančios ligoninės ir reikia atsižvelgti į žmonių poreikius asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, į sergamumo ir mirtingumo rodiklius, paslaugų prieinamumą ir paciento teisę rinktis.

Susiję skelbimai