Neprižiūrimų statinių sąraše – 22 objektai

Pagal Kretingos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų pateiktus duomenis, Kretingos miesto ir rajono teritorijoje šiuo metu dar yra 22 statinių, kurių techninė būklė neatitinka esminių statiniams keliamų techninių reikalavimų, nustatytų normatyviniuose statybos techniniuose ar statinio saugos ir paskirties dokumentuose. Todėl šiems objektams siūloma taikyti maksimalų 3 proc. tarifą nuo nekilnojamojo turto mokestinės vertės, vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-213 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“.

Seniūnijų seniūnai, vizualiai įvertinę statinių techninę būklę, iki rugpjūčio 1 d. Savivaldybės administracijai pateikė seniūnijose esančių apleistų ir neprižiūrimų, nenaudojamų ar naudojamų ne pagal nustatytą naudojimo paskirtį statinių, kuriuos siūlo apmokestinti padidintu nekilnojamojo turto mokesčiu, sąrašus. Savivaldybės administracijos specialistai, patikslinę duomenis dėl pastatų naudojimo paskirties, nuosavybės, sudarė preliminarų tokių statinių sąrašą. Į jį pateko šie nekilnojamojo turto objektai, esantys Kretingos mieste: seniai nenaudojamas viešbutis Mėguvos g., apleistos gamybinės patalpos ir pastatai Klaipėdos g., mechaninis cechas bei gamybinis pastatas Nemuno g. ir Klaipėdos g., neprižiūrimas, fiziškai pažeistas mokslo paskirties pastatas Malūno g., apgriuvęs degalinės-dispečerinės pastatas, seniai pagal paskirtį nebenaudojamas konditerijos cechas Vytauto g., radijo centro ir transformatorinės pastatai Kluonalių g. ir Tolių g., apgriuvęs kontrolinio punkto pastatas, esantis Metalo gatvėje.

Nemažai apleistų statinių tebėra ir rajono seniūnijose – tai: stalių dirbtuvės ir sandėlio patalpos, esančios Kretingsodžio k., gamybos paskirties pastatas Lino g., Kūlupėnų k., nenaudojamas, apleistas kultūros namų pastatas Pušyno g., Juodupėnų k., bei mišrus (gyvenamasis namas su sandėliu) pastatas esantis Tuzų k.,  mokymo dirbtuvės A. Salio g., Salantuose, kino teatras su duonos kepykla M. Valančiaus g., fiziškai pažeistas, avarinės būklės Laukžemės dvaras Saulėtekio g., Laukžemės k., neremontuojamas ir neprižiūrimas  prekybos paskirties pastatas (kavinės ir parduotuvės patalpos) Plungės g. Dauguma šių objektų neprižiūrimi ne vienerius metus.

Visų preliminariame sąraše esančių objektų savininkai dar turės galimybę paaiškinti, kada ketina pradėti tvarkyti jiems priklausančius pastatus.

Artimiausiu metu asmeniškai gavę pranešimus per 30 dienų Savivaldybės administracijai neprižiūrimų pastatų savininkai gali pateikti duomenis, įrodančius, kad statiniai neatitinka apleistiems objektams taikomų kriterijų, arba dokumentus, įrodančius, kad esamą statinių būklę ar statinių naudojimą ne pagal paskirtį sąlygoja tam tikros aplinkybės, kaip tai numatyta 2018 m. birželio 28 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-196 patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančių patalpų ir statinių, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi, naudojami ne pagal paskirtį ir kuriems taikomas maksimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, nustatymo tvarkos aprašo nuostatomis. Pasitikslinti, ar patalpos (statiniai) nėra įtraukti į minėtą sąrašą, galima seniūnijoje, kurios teritorijoje yra statinys arba čia .

Galutinį sąrašą Savivaldybės tarybai planuojama teikti tvirtinti spalio mėnesį, vėliau jis bus pateiktas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kuri administruoja nekilnojamojo turto mokestį.

Susiję skelbimai