Tarybos sprendimas
Data: 
2018-06-28
Numeris: 
T2-196
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-329 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančių patalpų ir statinių, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi, naudojami ne pagal paskirtį ir kuriems taikomas maksimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo