Dvaro parko I tvenkinio vanduo atitinka nustatytus reikalavimus

Rugpjūčio 4 d. buvo atlikti pakartotiniai Kretingos Dvaro parko I tvenkinio (gyventojų dažnai dar vadinamo III tvenkinio) vandens kokybės mikrobiologiniai tyrimai. Nustatyta, kad vandens kokybė vėl atitinka nustatytus Lietuvos higienos normų reikalavimus, todėl gyventojams leidžiama maudytis šiame tvenkinyje.

Žinia, liepos pabaigoje atlikus Kretingos rajono savivaldybės maudyklų ir maudymosi vietų vandens kokybės mikrobiologinius tyrimus buvo nustatyta, kad Kretingos Dvaro parko I tvenkinyje (gyventojų dažnai dar vadinamame III tvenkinyje) žarninių enterokokų skaičius viršijo normą. Todėl tąkart gyventojams buvo  rekomenduota šiame tvenkinyje nesimaudyti, iki kol bus gauti pakartotinių tyrimų rezultatai.

Tyrimus atlieka Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (Klaipėdos skyrius).

Susiję skelbimai