Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisija

  • Reda Kasnauskė, pirmininkė
  • Meda Skersienė, pirmininko pavaduotoja
  • Odeta Viršilienė, narė
  • Kristina Žiaušienė, narė
  • Seniūnijos, kurioje sprendžiamas su želdinių apsauga ir priežūra susijęs klausimas, atsovas (seniūnas, seniūno pavaduotojas arba seniūną pavaduojantis asmuo), narys
  • Edmundas Mikaločius – Kretingos rajono gyventojas, bendruomenės atstovas, narys
  • Laura Norkuvienė – Kretingos rajono gyventoja, bendruomenės atstovė, narė
  • Jurgita Tertelienė – Kretingos rajono gyventoja, bendruomenės atstovė, narė

Susiję dokumentai