Teritorijų planavimo komisija

  • Reda Kasnauskė, pirmininkė
  • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos įgaliotas atstovas, narys
  • Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento įgaliotas atstovas, narys
  • Visuomenės sveikatos centro apskrityje įgaliotas atstovas, narys
  • Salantų regioninio parko direkcijos įgaliotas atstovas, narys
  • Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos įgaliotas atstovas, narys
  • Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos įgaliotas atstovas, narys
  • inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) įgalioti atstovai, narys
  • kiti planavimo sąlygas išdavusių institucijų įgalioti atstovai, narys
  • įgaliotas (-i) savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas (-ai), atsakingas (-i) žemės ūkio ir melioracijos klausimais, žemės ir teritorijų planavimo klausimais, aplinkos kokybės ir vietinių inžinerinių tinklų klausimais, seniūnijai priskirtos teritorijos planavimo klausimais, kultūros paveldo tvarkymo klausimais, narys