Kretingos rajono savivaldybės apdovanojimo vyskupo Motiejaus Valančiaus medaliu kandidatų vertinimo komisija

Pirmininkas

  • Antanas Kalnius - Savivaldybės meras

Nariai

  • Valerijonas Kubilius - Savivaldybės tarybos narys
  • Astijus Kungys OFM - Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos klebonas
  • Juozas Mažeika - Savivaldybės tarybos narys
  • Lolita Miežienė - Savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos vyresn. metodininkė
  • Darius Petreikis - Savivaldybės tarybos narys
  • Vacys Vaivada - Klaipėdos universiteto docentas, humanitarinių mokslų daktaras

Sekretorius

  • Savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus valstybės tarnautojas

Vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medalių laureatai