Tarybos sprendimas
Data: 
2019-08-29
Numeris: 
T2-236
Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise