Tarybos sprendimas
Data: 
2017-06-29
Numeris: 
T2-203
Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo