Vyksta kandidatų į Darbėnų seniūnijos seniūnaičius registravimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 38 straipsnio 4 punktu, Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T2-222 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Kretingos rajono savivaldybės mero 2023 m. rugpjūčio 10 d. potvarkiu Nr. V3-287 „Dėl seniūnaičių rinkimų“ Darbėnų seniūnijoje organizuojami seniūnaičių rinkimai.

Kandidatai į seniūnaičius iki 2023 m. rugpjūčio 29 d. registruojami Darbėnų seniūnijoje (Darbėnai, Skuodo g. 4). Rinkimai vyks nuo 2023 m. rugsėjo 5 d. iki 2023 m. rugsėjo 18 d. įskaitytinai, Darbėnų seniūnijoje (Darbėnai, Skuodo g. 4) ir elektroninių ryšių priemonėmis Kretingos rajono savivaldybės balsavimo sistemoje.

Informacija teikia Darbėnų seniūnijos seniūno pavaduotoja Bernadeta Litvinienė.

Susiję skelbimai