Visuomenės informavimas apie parengtus vieno buto gyvenamojo namo projektinius pasiūlymus

Architektūra ir teritorijų planavimas

Visuomenės informavimas apie parengtus vieno buto gyvenamojo namo Kretingos r. sav., Kretingos sen., Kvecių k., Kalvos g. 11, projektinius pasiūlymus.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Kretingos r. sav., Kretingos sen., Kvecių k., Kalvos g. 11. Sklypo kad. Nr: 5660/0004:498.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Esama sklypo paskirtis – kita, būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Gyvenamoji (vieno buto) paskirtis

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

Projekto vadovas – Andrius Jašinas (KA Nr. A 1604, 2013 11 15). Kontaktiniai duomenys: UAB „Kartografiniai projektai“, Gegužės g. 1/ Bokštų g. 18, Klaipėda, tel. Nr. +370 647 17414, el. paštas klaipeda@kartografiniaiprojektai.lt.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

R. Z., D. Z.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Iki 2022-06-02, adresu - Bokštų g. 18/ Gegužės g. 1 LT-92125 Klaipėda, laiku: pirmadienis – penktadienis 08:00 – 17:00 val. Laiką derinti iš anksto telefonu – +370 647 17414 arba +370 464 93322. Esant galimybei, su projektiniais pasiūlymais, rekomenduojame susipažinti nuotoliniu būdu aukščiau nurodytais kontaktais arba Kretingos rajono savivaldybės svetainėje Skelbimai | Kretingos rajono savivaldybė (kretinga.lt)

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Raštu - adresu Bokštų g. 18/ Gegužės g. 1 LT-92125 Klaipėda, el.paštu - klaipeda@kartografiniaiprojektai.lt iki 2022-06-02.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

2022 m. birželio 2 d., 15:00, pagal STR 1.04.04:2017, 68.1 p. statytojo pageidavimu viešas susirinkimas organizuojamas nuotoliniu būdu. Jungtis prie vaizdo konferencijos, per nuorodą.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Susiję skelbimai