Visuomenės informavimas apie parengtą žemės sklypų Kluonalių g. 6A, 8A, Kretingos m. Kretingos m., detalųjį planą

Informuojame visuomenę apie parengtą (kadastro Nr. 5634/0007:592) Kluonalių g. 6A, Kretingos m. ir žemės sklypas (kadastro Nr. 5634/0007:591) Kluonalių g. 8A, Kretingos m. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2006 m. gegužės 25 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-158 patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kadastro Nr. 5634/0007:592) Kluonalių g. 6A, Kretingos m. ir žemės sklypas (kadastro Nr. 5634/0007:591) Kluonalių g. 8A, Kretingos m.  Planuojamas plotas – 0.1042 ha.

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, 97111 Kretinga. Tel.:  +370 445 53141, +370 445 44614, el. paštas savivaldybe@kretinga.lt, internetinė svetainė www.kretinga.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, Pievų tako.8, 92237 Klaipėda, tel. Nr. +370 686 69258, el. paštas info@project28.lt, projekto vadovė – Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: planavimo iniciatoriaus prašymas ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-05-05 įsakymas Nr. A1-600 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.

Planavimo tikslai: sujungti žemės sklypus (kadastro Nr. 5634/0007:592) Kluonalių g. 6A, Kretingos m., ir (kadastro Nr. 5634/0007:591) Kluonalių g. 8A, Kretingos m., į viena sklypą. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2021-10-04 iki 2021-10-15 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. Nr. . K-VT-56-21-483. Taip pat informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo kontaktais.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki susipažinimo su projektu pabaigos (2021-10-15) planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Susiję skelbimai