Visuomenės informavimas apie parengtą detalujį planą

Informuojame visuomenę apie parengtą (kadastro Nr. 5634/0007:592) Kluonalių g. 6A, Kretingos m. ir žemės sklypas (kadastro Nr. 5634/0007:591) Kluonalių g. 8A, Kretingos m. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2006 m. gegužės 25 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-158 patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kadastro Nr. 5634/0007:592) Kluonalių g. 6A, Kretingos m. ir žemės sklypas (kadastro Nr. 5634/0007:591) Kluonalių g. 8A, Kretingos m.  Planuojamas plotas – 0.1042 ha.

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, 97111 Kretinga. Tel.: +370 445 53141, +370 445 44614, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.kretinga.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H.Manto g.7 Klaipėda, tel. Nr. +370 686 69258, el. paštas [email protected], projekto vadovė – Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: planavimo iniciatoriaus prašymas ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-05-05 įsakymas Nr. A1-600 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.

Planavimo tikslai: sujungti žemės sklypus (kadastro Nr. 5634/0007:592) Kluonalių g. 6A, Kretingos m., ir (kadastro Nr. 5634/0007:591) Kluonalių g. 8A, Kretingos m., į viena sklypą. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-01-11 iki 2022-01-24 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-56-21-483 bei Kretingos rajono savivaldybėje Savanorių g. 29A, 97111 Kretinga. Taip pat informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo kontaktais. Vieša projekto ekspozicija perkeliama į teritorijų planavimo informacinę sistemą www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-56-21-483, ir vyks visą susipažinimo su projektu terminą. Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-01-25 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-01-24 ir viešo susirinkimo metu) planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Susiję skelbimai