Visuomenės informavimas apie numatomo, vieno buto gyvenamojo namo, Geštautų g. 9, Kretingos m., projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Geštautų g. 9, Kretingos m., kad. Nr. 5634/0004:110.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita/Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai (6.1.).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

Gintarė Indreikienė (kvalifikacijos atestatas Nr. A 2146, išduotas nuo 2017 11 22), tel. nr. +370 662 47227, el. paštas [email protected], UAB „Kryžkelės projektai“, Savanorių g. 24-8, Kretingos m., tel. nr. +370 662 47227, el. paštas [email protected].

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

T.A.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Susipažinti su projektiniai pasiūlymais galima iki 2021-10-15 UAB „Kryžkelės projektai“ patalpose, esančiose Savanorių g. 24-8, Kretingos m., darbo dienomis 08:00 – 17:00 val. (laiką derinti iš anksto telefonu – +370 676 33662) ir Kretingos rajono savivaldybės svetainėje https://www.kretinga.lt/.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų projektuotojui gali teikti: raštu – UAB „Kryžkelės projektai“, adresu Savanorių g. 24-8, Kretingos m. darbo dienomis 08:00 – 17:00 val. (laiką derinti iš anksto telefonu – +370 676 33662); el. paštu – [email protected]

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Projektinių pasiūlymų svarstymo viešas susirinkimas vyks 2021-10-15 15:00 val. nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda: https://us05web.zoom.us/j/88220898238?pwd=aEtGdUh4QXRZa3U2bDZQeUF0OU92UT09

Susirinkimo ID: 882 2089 8238; Slaptažodis: qLs1Zx

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Susiję skelbimai