Visuomenės informavimas apie numatomą vieno buto gyvenamojo namo projektavimą

Visuomenės informavimas apie numatomą vieno buto gyvenamojo namo statybos, pastato - gyvenamojo namo (un. Nr. 5698-9012-8011) griovimo Kretingos r. sav., Kretingos sen., Kvecių k., Šiaulių pl. 17, projektavimą.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Kretingos r. sav., Kretingos sen., Kvecių k., Šiaulių pl. 17. Sklypo kad.Nr: 5660/0004:316.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Esama sklypo paskirtis – kita, būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Projektuojamo statinio paskirtis – gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

Projekto vadovas – Andrius Jašinas (KA Nr. A 1604, 2013 11 15). Kontaktiniai duomenys: UAB „Kartografiniai projektai“, Gegužės g. 1/ Bokštų g. 18, Klaipėda, tel. Nr. +370 647 17414, el. paštas klaipeda@kartografiniaiprojektai.lt.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

A. S., G. S.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Iki 2022-05-26, adresu - Bokštų g. 18/ Gegužės g. 1 LT-92125 Klaipėda, laiku: pirmadienis – penktadienis 08:00 – 17:00 val. Laiką derinti iš anksto telefonu – +370 647 17414 arba +370 464 93322. Esant galimybei, su projektiniais pasiūlymais, rekomenduojame susipažinti nuotoliniu būdu aukščiau nurodytais kontaktais arba Kretingos rajono savivaldybės svetainėje Skelbimai | Kretingos rajono savivaldybė (kretinga.lt)

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Raštu - adresu Bokštų g. 18/ Gegužės g. 1 LT-92125 Klaipėda, el.paštu - klaipeda@kartografiniaiprojektai.lt iki 2022-05-26.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

2022 m. gegužės 26 d., 15:00, pagal STR 1.04.04:2017, 68.1 p. statytojo pageidavimu viešas susirinkimas organizuojamas nuotoliniu būdu. Jungtis prie vaizdo konferencijos, per nuorodą.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Susiję skelbimai