Visuomenės informavimas apie numatomą, vieno buto gyvenamojo namo, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Kretingos r. sav., Kretingos sen., Padvarių k., Sodų g. 70, kad. Nr. 5654/0002:1051 Padvarių k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita / Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai (6.1.).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

Darius Gimžauskas (Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 711100, išduotas nuo 2016-05-23), tel. Nr. +370 630 88180, el. p. dsgs888@gmail.com, projektinių pasiūlymų rengėjas J. Akelaitytė - Švėgždienė (kvalifikacijos atestatas Nr. A 379, išduotas nuo 2013-05-15), el. p. jolanta.svegzdiene@gmail.com , Šv. Gertrūdos g. 64, Kauno m.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

A. P.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Pabrėžos g. 58, Kretingos m., tel. Nr. +370 630 88180, darbo dienomis 08:00–17:00.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2021-11-08, el. p. dsgs888@gmail.com, tel. Nr. +370 630 88180, Pabrėžos g. 58, Kretingos m.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Esant ekstremaliai situacijai, viešas svarstymas vyks 2021-11-08, 15:00 val., nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu ''ZOOM'' platformoje. Prisijungimo prie transliacijos nuoroda : https://us05web.zoom.us/j/9010822263?pwd=VmZoRGJBbzA4aGhqNUVJZS9uNS9RZz09

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Susiję skelbimai