Visuomenės informavimas apie numatomą tilto per Pestupį rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Kretingos r. sav., Imbarės sen., Kleckininkų k., kelio Nr. 226, 15,908 km (kad. Nr. 5650/7001:2, kad. Nr. 5650/7001:5).

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Inžinieriniai statiniai (susiekimo komunikacijos) – keliai, kelio statiniai

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „KELPROJEKTAS“, projekto vadovas Andžej Denkovski, el. p. andzej.denkovski@kelprojektas.lt, tel. +370 655 45183

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės,juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

VĮ „Lietuvos automobilių kelių direkcija“, J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109, Vilnius, Lietuva, el. p.; lakd@lakd.lt, tel. +370 523 29600

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Kelprojektas“, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, tel.: +370 655 45183; pirmadienį-ketvirtadienį nuo 7.00 iki 16.00 val., penktadienį 7.00-15.00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymų teikimo terminas 2022 m. gegužės 17 d.

Raštu – UAB „Kelprojektas“, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius

Elektroniniu paštu – andzej.denkovski@kelprojektas.lt;

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas planuojamas 2022 gegužės 18 d. 15 val., nuotoliniu būdu.

Projektiniai pasiūlymai

Brėžinys

Susiję skelbimai