Visuomenės informavimas apie numatomą statinio projektavimą ir projektinius pasiūlymus

Informuojame apie statinio – Buitinių nuotekų tinklų, vieno buto gyvenamiesiems namams, Akmenės g. 5, Birutės g. 20A, Geležinkelio g. 44, Geležinkelio g. 6, J. Basanavičiaus g. 4, J. K. Chodkevičiaus g. 31, Jūros g. 16, Klaipėdos g. 65, Klaipėdos g. 67, Krekenavos g. 30, Nidos g. 19, Nidos g. 21, Nidos g. 25, Nidos g. 43, P. Vileišio g. 21A, Šventosios g. 18, Šventosios g. 20, Šventosios g. 56, Vytauto g. 16, Vytauto g. 45, Kretingos m., Kretingos r. sav., ir Salantų g. 7, Padvarių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., statybos projektas, kuriam vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė " 13 priedo, punkto 3.2 reikalavimais, visuomenė informuojama apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą.

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės:

 • Akmenės g. 5, Kretingos m.;
 • Birutės g. 20A, Kretingos m.;
 • Geležinkelio g. 44, Kretingos m.;
 • Geležinkelio g. 6, Kretingos m.;
 • J. Basanavičiaus g. 4, Kretingos m.;
 • J. K. Chodkevičiaus g. 31, Kretingos m.;
 • Jūros g. 16, Kretingos m.;
 • Klaipėdos g. 65, Kretingos m.;
 • Klaipėdos g. 67, Kretingos m.;
 • Krekenavos g. 30, Kretingos m.;
 • Nidos g. 19, Kretingos m.;
 • Nidos g. 21, Kretingos m.;
 • Nidos g. 25, Kretingos m.;
 • Nidos g. 43, Kretingos m.;
 • P. Vileišio g. 21A, Kretingos m.;
 • Šventosios g. 18, Kretingos m.;
 • Šventosios g. 20, Kretingos m.;
 • Šventosios g. 56, Kretingos m.;
 • Vytauto g. 16, Kretingos m.;
 • Vytauto g. 45, Kretingos m.,
 • Salantų g. 7, Padvarių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta): Inžineriniai tinklai (nuotekų šalinimo tinklai (nuotekų tinklų išvadai)). Naujo statinio statyba.

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Kita. Gyvenamosios teritorijos.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas). Jei projektinių pasiūlymų autorystė priklauso fizinių asmenų grupei – statinio architektų (autorių) vardai, pavardės, elektroninio pašto adresai): Projektuotojas – UAB „Inžinerija LT“, el.pašto adresas – [email protected]; tel. +370 670 20356; Projekto vadovas – Ž. Pastarnokkas, el. pašto adresas – [email protected]; tel. +370 670 73727.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris): UAB „Kretingos vandenys“.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas: Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2022-05-31 darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. adresu Klaipėdos rajono sav., Kretingalės sen., Kretingalės mstl., Klaipėdos g. 15 ir savivaldybės interneto svetainėje https://kretinga.lt/skelbimai?veiklos_sritis=8292.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu visuomenės atstovai gali teikti iki 2022-05-31, 15.00 val. bei viešo susirinkimo metu – Projektuotojui - UAB „Inžinerija LT“, el.pašto adresas – [email protected]; tel. +370 670 20356.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): Viešas susirinkimas vyks 2022-05-31, 15.00 val. nuotoliniu būdu. Transliacijos nuoroda. Susirinkimo ID:  814 8626 8706. Prisijungimo kodas: isvadai.

Projektiniai pasiūlymai

Brėžiniai

Susiję skelbimai