Visuomenės informavimas apie numatomą projektavimą

Visuomenei svarbių statinių projektiniai pasiūlymai

Visuomenės informavimas apie parengtus sporto paskirties pastato, Klaipėdos g. 78A, Kretingos m., statybos projekto projektinius pasiūlymus.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Klaipėdos g. 78A, Kretinga. Žemės sklypo kad. Nr. 5634/0010:127 Kretingos m. k. v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Esama sklypo paskirtis – kita, būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Sporto paskirties pastatas (STR 1.01.03:2017, punktas 7.14.)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

Projektinius pasiūlymus parengė UAB „Kartografiniai projektai“, projekto vadovas - Rimgaudas Laužikas (kvalifikacijos atestato Nr. A 409, išduotas nuo 2013-11-15), tel. nr. +370 445 78199, el. paštas [email protected]

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

Fiziniai asmenys: A. K., Ž. K., G. P., A. P.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Iki 2024-04-23, adresu - Vytauto g. 17, II a., Kretinga, darbo dienomis 08:00 – 17:00 val. (laiką derinti iš anksto telefonu – +370 445 78199). Esant galimybei, su projektiniais pasiūlymais, rekomenduojame susipažinti nuotoliniu būdu aukščiau nurodytais kontaktais ir Kretingos rajono savivaldybės svetainėje www.kretinga.lt

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Raštu – UAB "Kartografiniai projektai“, adresu Vytauto g. 17, Kretinga; el. paštu – [email protected] iki 2024-04-23.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

2024 m. balandžio 23 d., 15:00. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017, 68.1 p. statytojo pageidavimu viešas susirinkimas organizuojamas nuotoliniu būdu. Jungtis prie vaizdo konferencijos, per nuorodą: https://join.skype.com/I2FvO3E4sHsD

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Susiję skelbimai