Visuomenės informavimas apie numatomą prekybos paskirties pastato Šventosios g. 54A, Kretingos m., projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Šventosios g. 54A, Kretingos m., sklypo kad. nr. 5634/0003:526

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

Žemės sklypo naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Prekybos paskirties pastatai (7.3)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Silvija Liubinienė, [email protected], +370 654 08609

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Darius Baliukevičius, [email protected], +370 620 7981

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Eugenijos Šimkūnaitės g. 10, Vilnius, +370 655 34749, 8:00-17:00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

2021-09-27, [email protected]

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Savanorių g. 29A, Kretingos m., 2021-09-27, 15:00 val

Esant ekstremaliai situacijai viešas svarstymas vyks nuotoliniu būdu, pridedama nuoroda.

Nuoroda ir kita informacija susirinkimui:

https://zoom.us/j/99905202426?pwd=TzlQb0J5UTRKWjk1Z2hhK0Z0UndzQT09

Meeting ID: 999 0520 2426

Passcode: 156886

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

 

Susiję skelbimai