Visuomenės informavimas apie numatomą paskirties keitimo projektą, neatliekant statybos darbų

Visuomenės informavimas apie numatomą, darželio su gyvenamosiomis (įvairių socialinių grupių) ir gydymo paskirties patalpomis (unik. Nr. 5696-9000-5013) Kretinga, Geležinkelio g. 27, keičiant paskirtį į globos namus su gydymo paskirties patalpomis ir neatliekant statybos darbų, projektą.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Geležinkelio g. 27, Kretingos m., kadastro Nr. 5634/0004:602.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Esama - mokslo, numatoma - gyvenamoji (įvairių socialinių grupių) su gydymo paskirties patalpomis.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

Projektinių pasiūlymų rengėjas Alvydas Krišičiūnas (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1727 išduotas nuo 2014-11-25), UAB „Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3 aukštas, Klaipėdos m., tel. Nr. +370 678 10636, el. p. [email protected].

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB Pajūrio senelių namai, Geležinkelio g. 27, Kretinga, tel. Nr. +370 630 27867.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Iki 2022 m. sausio 4 d. viešo susirinkimo, nuo 8.00  iki 17.00 val. projektuotojo  patalpose adresu:  UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a., Klaipėda , tel. Nr.  +370 678 10636.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Iki 2022 m. sausio 4 d. viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui (statytojo įgaliotam atstovui)  gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu: UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a., Klaipėda, el. p. [email protected]

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas vyks 2022 sausio 4 d. 15.00 val. nuotoliniu būdu.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Susiję skelbimai