Visuomenės informavimas apie numatomą kitos paskirties inžinerinių statinių projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Kretinga, Nidos g. 33A ir Nidos g. 35A, kad. Nr. 5634/0004:527 ir Nr.5634/0004:526.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Naudojimo paskirtis - kita / būdas - rekreacinės teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Kitos paskirties inžineriniai statiniai.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

Birutė Gedrimienė (kvalifikacijos atestatas Nr. A2095, išduotas nuo 2016-11-24), tel. Nr. +370 441 51443, el. p. [email protected], Turgaus g.5, LT-99132, Šilute, el. p. [email protected] , tel. Nr. +370 441 51443.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

Kretingos rajono savivaldybė, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, el. p. savivaldybė@kretinga.lt, tel. Nr. +370 445 51294.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Savanorių g. 29A, Kretingos m., Kretingos rajono savivaldybės administracijos patalpose, tel. Nr. +370 633 74047, darbo dienomis 09:00–16:00.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2022-05-20, el. p. [email protected], tel. Nr. +370 633 74047, Turgaus g.5, LT-99132, Šilute.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Savanorių g. 29A, Kretingos m., Kretingos rajono savivaldybės administracijos patalpose, 2022-05-20, 16:00 val.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Susiję skelbimai