Visuomenės informavimas apie numatomą, inžinerinių tinklų (elektros tinklų), geležinkelio el. kontaktinio tinklo projektą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Kretingos raj. sav., kad. Nr. 5640/8001:1; 5640/8001:2; 5654/8001:2; 5654/8001:1; 5634/8001:1;

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Inžineriniai tinklai: Elektros tinklai (9.6) ir ryšių (telekomunikacijų) tinklai (9.7)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

Elecnor Servicios Y Proyectos S. A. Lietuvos filialas, Švitrigailos g. 11 H, LT-03228 Vilnius, tel. Nr. +370 682 57569, el. paštas: [email protected], įgaliotas atstovas Vytautas Beručka.

SPV Maria Jose Cepeda (atestato Nr. 38696, išdavimo data 2018-11-09), tel. +370 682 57569, el. paštas: [email protected]

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius, +370 652 693353, el. paštas: [email protected]

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00, Švitrigailos g. 11H, Vilnius, tel Nr. +370 682 57569, el. pašto adresas [email protected], arba iš anksto susiderinus tel. Nr. +370 682 57569, Savanorių g. 29A, Kretinga.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2022-07-13, el. p. [email protected]mailto:[email protected], tel. Nr. +370 682 57569, Švitrigailos g. 11H, Vilnius

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

2022-07-13, 15:00. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 681 punktu, bei statytojui pageidaujant, viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu, naudojant video konferencinę sistemą google meet.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Susiję skelbimai