Visuomenės informavimas apie numatomą, inžinerinių tinklų, elektros priklausinių, 330 kV skirstyklos „Darbėnai“ statybos projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Žynelių k. 5647/0003:58.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės ūkio (esama).

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Elektros energijos perdavimas, transformavimas.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

Vaidotas Vasiliauskas (kvalifikacijos atestatas Nr. 26453, išduotas nuo 2010-12-01), tel. Nr. +370613 63200, el. p. [email protected] projektinių pasiūlymų rengėjas Vaidotas Vasiliauskas (kvalifikacijos atestatas Nr. 26453, išduotas nuo 2010-01-01), el. p. [email protected], UAB „Connecto Lietuva“, Mokslininkų g. 39-2, Vilniaus m. sav., tel. Nr. +370613 63200, el. p. [email protected].

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

Litgrid AB., Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius, el. p. [email protected].

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Partizanų g. 63M , Kaunas, tel. Nr. +370613 63200, darbo dienomis 08:00–17:00.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2022-06-28, el. [email protected], tel. Nr. +370613 63200, Partizanų g. 63M, Kaunas m.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

2022-06-28, 16 val., nuotoliniu būdu ZOOM platformoje, nuoroda į susirinkimą. Meeting ID: 975 1164 5104  Passcode: E9eDkZ

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Susiję skelbimai