Visuomenės informavimas apie numatomą dviejų pirčių projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Kretingos r. sav., Žalgirio sen., Jokūbavo k., Ąžuolų g. 21, kadastro Nr. 5617/0002:324 Jokūbavo k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita / Komercinės paskirties objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Negyvenamieji pastatai (7.) – paslaugų paskirties pastatai (7.4.).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

Darius Gimžauskas (Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 711100, išduotas nuo 2016-05-23), tel. Nr. +370 630 88180, el. p. [email protected], projektinių pasiūlymų rengėjas Jolanta Akelaitytė - Švėgždienė (kvalifikacijos atestatas Nr. A 379, išduotas nuo 2013-05-15), el. p. [email protected]

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

V. M.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Pabrėžos g. 58, Kretingos m., tel. Nr. +370 630 88180, darbo dienomis 08:00–17:00.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2021-12-29, el. p. [email protected], tel. Nr. +370 630 88180, Pabrėžos g. 58, Kretingos m.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

2021-12-29, 15:00 val. viešas svarstymas vyks nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu ''ZOOM'' platformoje.

 

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Susiję skelbimai